Så här såg menyn ut...                                                                      ...och här skrev vi våra namn på baksidan

                                                                       

En bild från middagen som Björn Börjesson har skickat: