En samling bilder tagna med Ulfs mobiltelefon vid vårt besök hos Monica och Tommy Kinder i Bomba, Italien

18 - 23 september 2013