Träff med Christer Andreasson

Tid: Torsdag 8 maj 2014, kl 14:00-16:00

Plats: City Pub, Lorensbergsgatan

Deltagare: Christer Andreasson, Hans Marmgren, Leif Pettersson, Peter Holmström, Tommy Kinder,
Ulf Holmström och Åke Andersson.

Gruppen genomförde ett spontant möte med Christer innan hans resa tillbaka till San Diego.

Diskuterades naturligtvis jubileet och festen på Skansen Lejonet 2 maj och andra spörsmål kring Bröderna och deras aktiviteter. Konstaterades samfällt att det hade varit ett mycket lyckat jubileum.

Berördes bl. a. de stora skillnader i dryckesvanor som finns mellan Sverige, Italien och USA. Dessa vanor har förändrats genom åren inte minst i Sverige.

Luftades även gamla skolminnen av mer eller mindre seriös art.

Att detta i mycket är ett ”resandefolk” bekräftades av att Åke efter en stund reste sig upp och sa hej till kamraterna i och med han med familjen skulle resa till Grekland dagen därpå och nu skulle fara och hämta barnbarnen.

Talades också om de lärare som deltog i festen 2 maj (Gun Hagberg och Leif G Carlsson) samt om övriga lärare. Det är tydligt att man ibland har totalt olika minnen av lärarna, naturligtvis också beroende på vilken sorts relation man hade till dem i skolan. Vi var mäkta imponerade av att Leif G Carlsson hade sparat noteringar från avslutningen och muntan, vilka han också hade berättat om vid festen.

Kamraterna skildes åt och önskade varandra en fin sommar och önskade dessutom Christer god resa tillbaka till Staterna och Tommy en fin resa till sin nya hemvist Bomba.

Bartendern tog några bilder på oss, vilka genom Ulfs försorg återfinns på vår webbsida.

 

Vid pennan
Peter