Här är det gamla vanliga gänget (några fattas förstås!)...

...å här är som vanligt Peters minnesanteckningar:

Noteringar från återträff med 1964 Års Män

Tid: Måndag 7 september 2015, kl 18:00
Plats: City Pub, Lorensbergsgatan 6, Göteborg

Deltagare

Anders Hagström, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Erling Åman, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Jerry Ölund, Lars-Allan Pettersson, Leif Pettersson, Peter Holmström, Ulf Holmström.

Gunnar Dahlgren hade inbjudit men hade förhinder delta själv. Åke Andersson hälsade från plats någonstans i Frankrike. Christer Andreasson, som genomgått strålningsbehandling men nu når bra, hälsade från San Marco, CA.

Till vår stora glädje deltog Ulf denna gång utan rollator och har i övrigt blivit betydligt bättre efter den stroke han drabbades av förra året.

Diskuterades

Läget överhuvudtaget. Konstaterades att det nu är ett mellanår mellan jubileer och resor. Detta är ju en skara som inte kan sitta stilla på kammaren alltför länge utan att vilja få reslusten tillgodosedd.

Vi ses nästa gång måndagen 7 mars 2016. Till dess - lev väl!

 

Vid pennan
Peter