Kamrater 1964 års män                                                                           Göteborg 6 september 2010

  

Vid träffen kl 18.00 idag på City Pub var det sju personer som mötte upp: Anders Hagström, Bertil Edman, Björn Börjesson, Lasse Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström och Roger Dahlström.  

Det var 8 personer som deltog i träffen 27 augusti då Christer Andreasson var med (se rapport från detta möte).

 Bland annat dryftades vid mötet det tidigare aviserade besöket hos Christer i San Diego nästa vår. Vid träffen aviserade följande sju personer sitt intresse av att delta i en sådant besök hos Christer: Lasse Grehn, Anders Hagström med hustru Ulla, Bertil Edman med hustru Annika, samt undertecknad Peter Holmström med hustru Ulla.  

Jag bifogar här ett utdrag ur anteckningarna från förra mötet (27 aug) då Christer själv var med.  

”På tal om resor så dryftades ett kommande besök hos Christer i San Diego. Enligt Christer är våren (mars – april) en vädermässigt säker och behaglig tidpunkt för ett besök där. Efter en del funderande kom vi fram till att ett praktiskt sätt kan vara att vi spika några dagar då vi finns i San Diego och kan umgås tillsammans. I övrigt kan man kombinera detta med egna turer och besök i landet. Detta står var och en fritt. De dagar som vi enades om skulle vara gemensamma blev i slutet av april, 26/27 april – 1/2 maj (ca 5 dagar). För att vara mer distinkt bör vi säga att vi har ett gemensamt program, som Christer har lovat att hjälpa oss med, 28-30 april (3 dagar).

 För dem som tycker att detta kan vara spännande kan jag informera om att det redan nu är möjligt att boka flygbiljetter. Ju tidigare dessa bokas desto billigare är de (gängse prispolitik). Ett prisexempel är att en flygresa som nu bokas via Swanson´s Travel för rutterna Göteborg - San Fransisco samt San Diego – Göteborg kostar 6.915 kr per person. Vidare information lämnas av Mikael Svensson tfn 0479-144 35 på Swanson´s (ej betald reklam).  

Den som är intresserad av detta och inte kan delta i träffen 6 september kl 18.00 på City Pub kan höra av sig till mig (Peter Holmström) innan träffen. Då vet jag hur stort intresse som kan finnas.”

 Det är alltså sju personer som hittills framfört intresse att träffa Christer på hemmaplan i San Diego. Och det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till gruppen. Med anledning av att det nu endast är ca sju månader kvar till resan så behövs det en träff ganska snart för att synkronisera restiderna. Alla måste ju inte resa samtidigt. Det väsentliga är att vi strålar samman hos Christer och hans familj 28-30 april 2011. En sådan planeringsträff bör kunna genomföras i november månad.

 Om det finns någon telning till 1964 års män som gärna vill lära känna dessa kloka och framsynta samhällsbärare så står det fritt för vederbörande att också delta. Så gjordes t ex av en telning vid resan till Lasse i Brasilien och detta uppskattades av övriga deltagare.

 Tänk och agera! (Det är bättre att agera än att reagera.) 

P.S. Detta mail sänds till de 19 kamrater som vi har mailadresser till. Känner du till ev mailadresser till övriga (Bengt Olausson, Bertil Krantz, Bo Eek och Jerry Ölund) så vore det väldigt bra om dessa lämnas till undertecknad samt till Gunnar Dahlgren, som har lovat att hålla koll på våra adresser. D.S.

 Mvh

Peter Holmström

GR Utbildning
Mob: +46 (0)705-29 59 61
E-post:
peter.holmstrom@grkom.se
Webb:
www.grkom.se/utbildning