Återträff med 1964 Års Män

Tid: Måndagen 6 mars 2017, kl 18:00
Plats: City Pub, Lorensbergsgatan 6, Göteborg

Sändlista: Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Krantz, Björn Börjesson,
Björn Damberg, Bo Ek, Christer Andreasson, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Jerry Ölund, Lars-Allan Pettersson, Lars-Göran Grehn, Peter Holmström,
Tommy Kinder, Ulf Holmström, Åke Andersson.

Deltagare: Anders Hagström, Bengt Söderlund, Björn Damberg, Gunnar Dahlgren,
Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Lars-Allan Pettersson, Lars-Göran Grehn, Peter Holmström,
Ulf Holmström, Åke Andersson.

Återbud: Bertil Edman (i Spanien), Christer Andreasson (hemma i San Marcos), Erling Åman (hemma i Borgå), Leif Pettersson (i Portugal), Roger Dahlström ( i fjällen).

Behandlades

Vid mötet var det en tjeckisk öl som blev en favorit, vilken också konsumerades i ”lagom” mängd.

Mötet inleddes med en skål för absent friends.

Diskuterades som vanligt livligt kring nya och gamla temata. Den store Boven i landet i det stora väster kom ju inte undan, men inte heller makthavarna i vårt rikes andra stad. Särskilt populär var åsnemjölken och det var nästan så man undrade om den inte skulle slå ut ölet som kvällens mest populära dryck.

Några av rikets tidigare partiledare på högersidan kommenterades med både positiva och negativa beskrivningar.

Björn berättade att han varit i kontakt med Ingemar Fredholm som har vissa långvariga problem med sin hälsa. Men Ingmar är ändå vid gott mod.

Ulf ringde vid mötet till Tommy Kinder i Bomba, Italien, som glatt skålade med oss och hälsade till alla kamrater. Det är nu ganska kallt där och man har vid tillfälle nu under vintern haft 80 cm snö. Dock har man inte haft någon känning av de senaste jordbävningarna. Så det är lugnt därnere på den fronten – ”Alt väl i Bomba.” Om någon känner för att kontakta Tommy och höra hur han och hustru Monica har det kan han nås på sitt italienska mobilnummer +33 389 932 56 32.

Håkan berättade livfullt om ett besök i landets enda bevarade medeltida stavkyrka i Hedared. Han menade att stavkyrkor i Norge är väl kända här i landet, men inte vår enda kyrka av detta slag. På snudd till skandal. Och vi är benägna att hålla med honom. Det är endast 6 mil och mindre är en timmes körtid från Göteborg till Hedared. Få se hur många som har besökt kyrkan nästa gång vi träffas.

Åke lade ett gott ord för Radiomuséet i Lundbystrand på norra älvstranden i Göteborg. Det ligger också granne med ett propert näringsställe.

Peter harangerade i sammanhanget Lilla Spinneriet, en utmärkt lunchrestaurang härbärgerad i en gammal spinnerilokal i utkanten av Lindome. Det ligger också granne med en uttjänt fyravånings industrilokal Spinneriet, vilken nu inhyser ett antal spännande små butiker.

Strax innan kamraterna lämnade lokalen, denna gång i god och nota-betald ordning, upphov Lasse sin sonora stämma och inbjöd samtliga kamrater med kvinnliga bihang till sitt hus i Cumbuco för att fira sin 75-åriga födelsedag. Denna äger rum 5 januari år 2019 alltså om knappt två år. Något att tänka på för kamraterna. I sammanhanget kan nämnas att Peter skickat ut ett USB-minne med videofilm från äventyren hos Lasse i Cumbuco och i Rio de Janeiro samt i Amazonas till de kamrater som var med på resan till Brasilien 2008.

Kommenterades också att det nu är drygt två år kvar till gruppens 55-årsjubiléum 2 maj 2019. Konstaterades att det är läge att den gamla Jubileumskommittén åter träder i tjänst.

 

Vid pennan
Peter