Återträff med 1964 Års Män

Tid: Måndagen 5 mars 2018, kl 18:00
Plats: Golden Days, Södra Hamngatan 31, Göteborg

Sändlista: Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Bertil Krantz,
Björn Börjesson, Björn Damberg, Bo Ek, Christer Andreasson, Erling Åman, Gunnar Dahlgren,
Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Jerry Ölund, Lars-Allan Pettersson,
Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Tommy Kinder,
Ulf Holmström, Åke Andersson.

Återbud: Bengt Söderlund (på kryssning i Karibien), Bertil Edman (Spanien), Björn Damberg (golf i Spanien), Christer Andreasson (hemma i San Marcos), Leif Pettersson (golf i Portugal), Tommy Kinder (hemma i Bomba).

Deltagare: Anders Hagström, Erling Åman, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Lars-Göran Grehn, Peter Holmström, Ulf Holmström, Åke Andersson.

Deltagarna skålade med sig själva samt för absent friends.

Konstaterades att lokalen Golden Days fanns tilltalande och därför är lämplig att även i fortsättningen användas för gruppens återträffar.

Beträffande gruppens resa med respektive under innevarande år informerade gruppens ordförande Hans om att man har träffats och hade fastnat för att i oktober besöka ett mål vid medelhavet. Detta finns redovisat i den utsända inbjudan.

Det har dock visat sig att detta resmål inte längre är tillgängligt enligt de uppgifter som fanns tillgängliga på Internet. Gruppen kommer därför inom kort att återkomma med ett nytt förslag.

Lasse Grehn överlämnade i pappersform en gentil inbjudan till kamraterna att delta i hans firande av sin 75-årsdag i januari 2019, vilket sker i Cumbuco där Lasse har sitt fritidshus. Lasse har utsett Erling till att hantera denna aktivitet.

Beträffande det så kallade Lilla jubiléet (55 år) vilket ska firas våren 2019 återkommer gruppen så småningom med förslag.

Vid pennan
Peter