Klicka på bilderna för större bild

Träff med 1964 års män måndag 5 mars 2012

 

Legend

Vid den årliga ”vinterträffen” med 1964 års män på City Pub på Lorensbergsgatan, vilken ägde rum måndagen 5 mars, deltog 8 kamrater. Det var Anders Hagström, Bengt Söderlund, Håkan Ekholm, Lasse Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Ulf Holmström och Åke Andersson. Hans Marmgren tittade in och sa hallå till oss - han var på väg till ett möte kring en resa till Kina som han var resegeneral för.  

Det hälsades också från några kamrater som var bortresta eller hade annat förhinder; Christer Andreasson (boende i San Diego), Erling Åman (för tillfället på besök i Thailand), Tommy Kinder (boende i Bomba, Italien) och Gunnar Dahlgren (förhinder).

Träffar och aktiviteter våren 2012

Erling med hustru Asta kommer från Thailand till Göteborg vid månadsskiftet mars-april och vill då gärna träffa oss om möjligt. Det är inget planerat utan det får bli en spontan träff. Erling meddelar när detta kan bli av.  

Christer Andreasson har meddelat att han kommer till Sverige någon gång i maj. Även här får vi återkomma om en träff med Christer när det närmar sig.  

Ulf återkom med ett förslag om ett besök på Volvo med Ulf som ciceron. Detta bemöttes med ja-rop och vi enades om att det skulle ske en torsdag under våren (april-maj). Programmet kan utgöras av en rundtur på Volvo Torslandafabriken med Blå tåget och en gemensam lunch på något lämpligt ställe. Ulf återkommer med besked om detta.  

Italienbesök 2013

Vid förra mötet talade vi om att besöka Tommy i hans nya hemby Bomba i Italien. Nu har vi haft vidare kontakt och Tommy har berättat om lite av de bekymmer han och hustrun Monica haft med, dels byggbesvär, dels sjukdom i familjen. Med anledning av jordbävningen i Italien har nya hårdare byggrestriktioner införts, vilket kommer att medföra förseningar i ombyggnaden av det gamla huset. Detta innebär att ett besök hos Tommy med familj får anstå till 2013. Gruppen kom då snabbt överens om att hösten vore en bra tid och det bestämdes att den senare delen av september skulle passa bäst. Återstår bara att kolla så att Tommy och Monica kan ta emot oss då. Alltså någon gång under de två sista veckorna i september 2013.  

Det spånades löst kring tider och utformning. Vi skulle t ex kunna finnas på plats under några bestämda dagar i Bomba. Sedan skulle man kunna ta sig dit och därifrån på varierande sätt. Några vill kanske kombinera med en bilsemester, några vill kanske flyga direkt till och från. Tommy har lovat hjälpa oss med att skaffa logi i byn. 

Det är hela 18 månader kvar till dess, vilket kan synas vara en lång tid. Men vi vet ju alla av erfarenhet att även 18 månader så småningom kommer till ända. För att tiden inte bara ska rinna ut i sanden enades gruppen om att tillfråga Hans Marmgren om han skulle vilja åta sig uppdraget att fungera som Resegeneral. Detta skulle inte innebära att det är han som sköter allt det praktiska utan helt enkelt att han ser till att det finns folk som gör detta. I klartext innebär det att han ges fullmakt att utse hugade medresenärar till att utföra olika uppgifter i samband med planeringen och genomförandet av resan. Detta är ju en vittberest och resvan gäng, så det kommer säkert inte att bli så svårt att genomföra det. Det kritiska kan väl ligga i att det ska hända saker och ting och att det ska finns någon som ser till så att detta sker. (Men Hans får ju träning när han leder resan till Kina.) 

Det är nu inte ens säkert att Hans och Kerstin deltar i resan till Bomba. Men om så skulle vara fallet ställer gruppen frågan till Hans om han skulle ville åta sig detta hedersuppdrag. Vid den förra långresan fungerade ju Leif, Gunnar och undertecknad som reseplanerare och detta fungerade bra (tycker vi själva J) i och med att deltagarana under själva resan skötte sig i stort sett helt själva. Vi emotser Hans svar med spänning och detta levereras med fördel till undertecknad.  

50 årsjubileet

Fredag 2 maj 2014 är det exakt 50 år sedan vi sprang utför trappan på Östra; eller Kommunala Gymnasiet som det egentligen hette. Och detta var faktiskt en skola för både gossar och flickor. Men några flickor såg vi aldrig till där – åtminstone inte under dagtid. Dock kunde man umgås med dem vid skoldanserna i gymnastiksalen. 

Det är ju över två år dit, men… Det spånades om vad som skulle kunna göras och var vi skulle fira detta jubileum. Både Taubesalen i Park Aveny och Annexet på Samskolan nämndes som möjliga platser. Ett uppslag var att kamraterna ur sina dunkla minnesvrår skulle plocka fram en eller annan udda (eller vanlig) episod att berätta om. Det kunde nog bli spännande. Men det som vi egentligen kom överens om var att det just är fredagen 2 maj som jubileet ska firas. Vi hoppas naturligtvis också på att alla som kan möter upp vid jubileet. Detta kommer vi att tala vidare om vid kommande ordinarie träff i september. Alla förslag kring jubileet, kloka som tokiga, är välkomna att presenteras nästa gång vi träffas.  

Då bör vi kanske också utse en Jubileumsgeneral.  

Under tiden åtog sig Bengt att söka reda på vilka lärare som eventuellt kan finnas vid liv och som skulle kunna vara med vid den stora återträffen. Några som diskuterades var vår mattelärare Arne ”Lingon” Larsson, vår svenskalärare lektor Norlin och musikläraren Robert Möller. Naturligtvis var även vår ”Fräulein” på tapeten och det skulle ju vara Bingo om vi kunde få tag på henne.  

Nästa ordinarie träff

Nästa ordinarie träff med 1964 års män äger rum måndag 3 september, kl 18.00, på City Pub.

Väl mött då. 

I vårmånaden mars

Peter 

Mvh

Peter Holmström 

GR Utbildning

Mob: +46 (0)705-29 59 61

E-post: peter.holmstrom@grkom.se

Webb: www.grkom.se/utbildning