Dokumentation av 50-årsjubileet för

1964 Års Män

från Kommunala Gymnasiet vid Östra Realskolan i Göteborg

 

 

 

Förord

 

En spännande dag. Fredagen den 2 maj 2014 bjöd på vackert väder. Vi gamla Östrapojkar samlades för att fira vårt 50-årsjubileum av studentexamen.

 

18 pigga ”gubbar” och dessutom två likaledes pigga språklärare träffades en mycket minnesvärd kväll i den gamla försvarsskansen Skansen Lejonet.

 

Att så många studentkamrater sammanstrålar efter en så relativt lång tid är om inte unikt så förmodligen ganska ovanligt. Med tanke på att några av kamraterna dessutom är bosatta i andra länder visar att gemensamma minnen och ursprung är viktigt.

 

Det festades, ”tjötades” och umgicks framåt midnatt. Man gick hem med en förvissning om att våra gemensamma pubträffar i Göteborg framöver kommer att bli än mer besökta.

 

Detaljerade beskrivningar av jubileumsträffen och andra återträffar finns att läsa i dokumenten vilka liksom andra dokument återfinns på vår egen webbsida http://www.holmstrom.ws/1964.htm:

 

I föreliggande material återfinns

·         Återträffar med 1964 Års Män från Kommunala Gymnasiet vid Östra Real

·         50-årsträffen tillika jubileet på Skansen Lejonet

·         Tidningsartikel i GP 27 maj 2014.

 

På vår webbsida kommer även att läggas ut ett antal bilder från jubileet samt materialet

·         Redovisning av studentuppsatserna i Svenska.

 

Trevlig läsning!

 

Åke Andersson               Peter Holmström


 

 

Återträffar med 1964 Års Män från Kommunala Gymnasiet
vid Östra Real

Resumé från 10-årsträffen till 45-årsträffen (1974-2009)

Inledning

Vi var 25 nybakade studenter som den 2 maj 1964 stormade utför trappan på Kommunala Gymnasiet i Göteborg (då benämnd Östra Real) vid Svingeln och som hade gått vid Allmänna linjens sociala och språkliga grenar. Av dessa återstår nu 23 mogna män då två kamrater, Anders Ekholm och Lars Henriksson, har avlidit.

Gruppen består idag (i bokstavsordning) av Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Bertil Krantz, Björn Damberg, Björn Börjesson, Bo Ek, Christer Andreasson, Erling Åhman, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Jerry Ölund, Lars-Allan Pettersson, Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Tommy Kinder, Ulf Holmström och Åke Andersson.

Gruppen har återträffats vart tionde år sedan 1964, antingen hemma hos en kamrat eller på någon krog och senast, vid träffen 2009, besöktes den gamla skolan.

Vår skola härbärgerar nu Göteborgs Högre Samskola, vilket vittnar om den konstant föränderliga värld vi lever i. Vår gamla skolbyggnad finns ändock kvar och den kommer i den fortsatta texten att kort och gott benämnas Östra.

Det material som har sammanställts från de olika aktiviteterna återfinns på gruppens webbsida http://www.holmstrom.ws/1964.htm, vilken med förtjänst administreras av Ulf Holmström.

Under årens lopp har det visat sig att brödernas livskamrater vid ett flertal tillfällen, vid t ex resor, golfspel och fester, deltagit i olika aktiviteter.

I det följande redovisas de fyra återträffar som genomförts varje jämt årtionde genom åren. En femte återträff genomfördes 45 år efter examen. Den sjätte återträffen, 50-årsjubileet, har ännu inte genomförts, men en beskrivning av den kommer att biläggas denna rapport.

Fem återträffar

Gruppen har under de gångna 50 åren genomfört fem formella återträffar, exkluderande 50-årsjubileet.

10-årsträffen 1974 på Restaurant Henriksberg

Träffen genomfördes i maj 1974 på Restaurang Henriksberg och administrerades av Bengt Söderlund och Peter Holmström. 15 kamrater deltog, de var, i den ordning som fotot på vår webbsida utvisar, Björn Damberg, Bertil Krantz, Lars-Göran Grehn, Håkan Ekholm, Peter Holmström, Bengt Söderlund, Ingemar Fredholm, Lars-Allan Petersson, Åke Andersson, Hans Marmgren, Leif Pettersson, Ulf Holmström, Bo Ek, Erling Åman och Anders Hagström. Dessutom var Claes-Göran Kimfors med som hade tillhört klasen i de fyra år den funnits, men inte hade gått med oss ut på trappan.

Även tre lärare var med vid denna tillställning. Dessa var svenskaläraren Lektor Norlin, vår klassföreståndare Gerhard Robertsson och musikläraren Robert Möller. Hela gruppen återfinns förevigad på webbsidan.

Vid träffen intogs en måltid med därtill passande drycker. Middagen som intogs var uppenbarligen ordinär eftersom den inte har lämnat några tydliga minnesspår.

20-årsträffen 1984 i Björn Dambergs tandläkarpraktik

Träffen genomfördes i maj i Björns tandläkarpraktik på Gustaf Daléngatan 13 och administrerades av Björn Damberg och Peter Holmström. 13 kamrater deltog, de var Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Lars-Allan Petersson, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström och Tommy Kinder.

Vad vi åt minns vi inte men det finns gott om glas på borden på de bilder som finns på vår webbsida.

Veckan därpå träffade några Bröder Lars-Göran Grehn vid en lunch på Restaurang Hisingehus, som låg nära Björns praktik. Lars-Göran hade inte varit med vid träffen med anledning av att han då befann sig utomlands.

30-årsträffen 1994 hos Ulf Holmström i hans bostad på Hönö

Träffen genomfördes 17 september 1994 hemma hos Ulf och administrerades av Ulf Holmström och Peter Holmström (tyvärr ej släkt; redaktörens kommentar). 8 kamrater deltog, dessa var Anders Hagström, Bertil Edman, Björn Damberg, Hans Marmgren, Jerry Ölund, Leif Pettersson, Peter Holmström, Ulf Holmström samt Tommy Kinder. Denna gång fanns det även damer med.

På webbsidan återfinns en beskrivning av träffen enligt nedanstående:

Tillönskan om GODA NYA År 1995 m fl

 

Den nyligen avsomnade hösten 1994 försvann lika snabbt som de 30 åren mellan 1964 och 1994, men dock icke spårlöst.

 

Den 17 september träffades åtta medelålders män flera tillsammans med respektive damer ute hos Ulf Holmström på Hönö för att fira att det var 30 år sedan vi gick ut Kommunala Gymnasiet vid Östa Real. Vi som hade kunnat komma loss denna lördagskväll inmundigade så mycket kräftor och godis att vi till slut rörde oss och såg ut som kräftor själva.

 

Vi som mötte upp var, förutom värden själv Ulf Holmström; Björn Damberg, Bertil Edman, Anders Hagström, Tommy Kinder, Hans Marmgren, Leif Pettersson, Jerry Ölund samt undertecknad Peter Holmström. Ulf och undertecknad hade tillsammans (med hjälp av Ingemar Fredholms tio år gamla men förträffliga material) lyckats spåra nästan samtliga i avgångsklassen. Det var endast Erling Åman vi inte lyckats nå trots Ulfs outtröttliga blodhundsarbete.

 

Under kvällen visade Ulf en super 8-fim från vår abiturienttid - fascinerande! Det var en chock att se sig själv iklädd vår häftiga abiturienthatt - sombreron? Jerry hade kopierat upp ett antal skolkataloger från läsåret 1961-1962. Några hade med sig skolfotografier. Vem minns inte den rutiga blazern (var det inte Svartholms?) som alla i tur och ordning tog på sig inför fotograferingen?

Ännu en gång fick vi ta del av den spännande och livfulla berättelsen om hur det gick till när Hans nära på blev relegerad (gardinsnöret brann bra men luktade ändå bättre). Det var också spännande att höra Tommys livfulla skildring av livet i Hong Kong. Anders, som kom direkt från Amsterdam där han numera tillbringar en stor del av sin tid, kom nästan lagom tills vi andra skulle ge oss iväg för att inte missa den sista färjan in till Göteborg.

 

Det är svårt att riktigt beskriva känslorna som sköljer över en när man träffas så här sällan och de gemensamma minnena ligger så långt borta. Det verkar som om enbart några få av oss har haft kontakter med varandra under åren. Det var roligt - och spännande att ses igen!

 

Den här gången var det nära att också Christer Andreasson kunnat delta. Han är på visit i Europa, men det sk-t sig i sista stunden. Vi funderade under kvällen på att informera honom om att vi avser att fira nästa jubileum hemma hos honom i Solana Beach, California.

 

Hur som helst, bestämde vi att ses igen om ytterligare tio år. Eller var det fem?

 

Till dess, ha det bra önskar

Peter

40-årsträffen på Gillestugan, Järntorget

Träffen genomfördes 8 oktober 2004 och administrerades av Björn Börjesson och Peter Holmström. 13 kamrater deltog, de var Anders Hagström, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Börjesson, Björn Damberg, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Lars-Göran Grehn, Peter Holmström, Ulf Holmström, Tommy Kinder och Åke Andersson.

Under kvällen visades Ulfs bejublade film som hade haft premiär 10 år tidigare hemma hos Ulf. Den visar kamraterna i olika scener på och utanför skolan. Men den är stum!

Måltiden var ordinär - men humöret var på topp.

Vid eftersnacket (eller var det kanske vid försnacket - strunt samma) berättade Lars-Göran att han var på väg att flytta till Brasilien och att han hade gift sig med en brasiliansk kvinna. Detta var ju en spännande information för en globetrottergäng som vi och vi började genast fundera på när en sådan resa skulle kunna genomföras. Vi kom till skott fyra år senare, dvs 2008, då några av oss besökte Lars-Göran och hans nya familj och hem i Cumbuco, vid Brasiliens atlantkust. Men mer om detta i en annan rapport.

45-årsträffen på Östra och hos Leif Pettersson

Träffen genomfördes dels på Östra Real, dels hemma hos Leif Pettersson och administrerades av några kamrater bl a Leif och Peter Holmström. 18 kamrater deltog, dessa var, Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Erling Åman, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Lars-Allan Petersson, Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström, Tommy Kinder och Åke Andersson.

Gruppen inledde firandet med att besöka sin gamla skolbyggnad, där nu Göteborgs Samskola huserar. I besöket ingick även en visning av lokalerna, vilka delvis fått ny skepnad. Rundvandringen, som leddes av en skolans studierektorer, gav upphov till talrika minnesbilder och ett antal nostalgiska och mustiga kommentarer. Och det klassrum där vi slitit våra byxbakar i fyra år var nu ombyggt till slöjd- och hantverkssal, ett lyft som någon uttryckte det. En kamrat, med lärarkarriär bakom sig (Bengt Söderlund), kunde inte avhålla sig från att beträda det gamla kemiklassrummet och agera pedagog inför en skara förundrade elever.

Efter besöket på Östra drog vi oss iväg till Leifs kvarter dvs vid Redbergsplatsen alldeles intill stjärnkrogen Halta Lottas Krog. I fastighetens mysiga festlokal inmundigade vi sedan en läcker buffé med därtill hörande drycker.

50-årsjubileet på Skansen Lejonet

50-årsjubiléet firas fredag 2 maj 2014 i Skansen Lejonet, inte så långt från men ändå på behörigt avstånd från den gamla skolbyggnaden vid Svingeln på Stampgatan.

En Jubileumskommitté har utsetts av kamraterna för att planera och förbereda för jubileumsfesten. Kommittén utgörs av jubileumsamiralen Hans Marmgren och de tre flaggstyrmännen Anders Hagström, Leif Pettersson och Peter Holmström. Sedermera har gruppen kompletterats med Gnisten Gunnar Dahlgren, som har hand om alla utskick till kamraterna, samt med överstyrman Roger Dahlström, som har hand om en del av den skriftliga dokumentation som 1964 Års Mäns levererat det året det begav sig (dvs studentskrivningarna i svenska).

En rapport från 50-årsträffen redovisas separat.

Andra aktiviteter

Fyra av kamraterna har sitt boende i annat land än Sverige; delvis i Brasilien (Lars-Göran Grehn), i Finland (Erling Åman), i Italien (Tommy Kinder) och i Kalifornien, USA (Christer Andreasson). Av de övriga bor i stor sett samtliga i Göteborgsområdet medan någon finns på annan plats i riket (Stockholm). Den globala spridningen har inneburit möjligheter till spännande resor med besök hos varandra i annorlunda miljöer och kulturer. Samtliga utrikesboende har också fått besök av kamrater ensamma eller i grupp. Dessa besök har medfört möjligheter till att otvunget samlas i varierande konstellationer.

Christer Andreasson har vid två tillfällen fått besök av kamrater i sitt hem i San Marcos inte långt från San Diego i Kalifornien. Peter med hustru Ulla och plastsonen Peter J:r var där några dagar i juni 2011 i samband med en rundresa med bil längs USA:s västkust. Det andra besöket gjordes av Leif och Anna-Lena samt av Åke och Ann-Christine som o oktober samma år också var på rundresa i USA. De reste inte tillsammans men lyckades ändå sammanstråla hos Christer på samma dag - vilken planeringsbedrift.

Rapporter från dessa besök återfinns på gruppens webbsida http://www.holmstrom.ws/1964.htm, vilken administreras på ett förtjänstfullt sätt av Ulf Holmström.

Då några av oss har angripits av den s k golfbacillen har det stundom förekommit golfpartier på ett antal golfbanor i Göteborgsregionen. Här har vi kunnat hitta Björn Damberg med hustru Anne-Sofie, Leif Pettersson med hustru Anna-Lena, Peter Holmström med hustru Ulla samt Åke Andersson med hustru Ann-Christine på golfbanorna Albatross, Ale, Alingsås, Bollestad, Hulta och Torslanda golfklubbar.

Vid ett par tillfällen har kamraterna även samlats på glöggträffar i adventstid.

Då det finns konstnärligt utövande personer i sällskapets familjer har det även förekommit träffar i gallerier och vid utställningar.

Kontinuerliga träffar

Gruppen träffas numera också en gång i halvåret, på bestämd dag och tid på en viss pub för att höra vad som timat sedan sist. Deltagandet är kravfritt - de som kan och vill kommer för att fördriva några timmar tillsammans med Bröderna. Dessa träffar äger rum på City Pub på Lorensbergsgatan de första måndagarna i mars och i september kl 18:00.

Framtiden

Det kan nog utan vidare konstateras att det är unikt att eleverna i en avgångsklass under 50 års tid på detta sätt har hållit kontakt med varandra och under senare år även utökat umgänget sinsemellan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

50-årsträffen tillika jubileet på Skansen Lejonet

Förberedelser

1964 Års Män firade sitt 50-årsjubileum fredag 2 maj 2014 på Skansen Lejonet, inte så långt från men ändå på behörigt avstånd från den gamla skolbyggnaden vid Svingeln på Stampgatan.

En jubileumskommitté hade vid återträffen 3 september 2012 utsetts av kamraterna för att planera och förbereda för jubileumsfesten. Redan vid träffen 5 mars samma år hade frågan väckts och det hade då beslutats att vid kommande möte 3 september skulle en grupp utses för att förbereda jubileet.

Kommittén har utgjorts av jubileumsamiralen Hans Marmgren och de tre flaggstyrmännen Anders Hagström, Leif Pettersson och Peter Holmström. Under arbetets gång har gruppen kompletterats med flaggstyrman tillika ”Gnisten” Gunnar Dahlgren, som har hand om alla utskick till kamraterna, samt med flaggstyrman Roger Dahlström, som har hand om en del av den skriftliga dokumentation som 1964 Års Mäns levererat det året det begav sig, dvs studentskrivningarna i svenska.

Uppvärmning

Bröderna samlades vid Skansen Lejonet kl 17:00.

Bubbel serverades och jubileumsamiralen Hans Marmgren hälsade oss varmt välkomna till dagens fest. Han berättade om hur arbetet med jubileet påbörjats för två år sedan (mars 2012) och hur kommittén med konstant positiva förtecken arbetat för att jubileet skulle bli så minnesvärt som möjligt.

Det påbjöds en tyst minut för de båda bröder som inte längre finns med bland oss i livet: Anders Ekholm och Lars ”Bajten” Henriksson. Hans vidarebefordrade även till bröderna en hälsning från de kamrater som av olika anledningar var förhindrade att deltaga vid detta tillfälle: Bengt Olausson, Bertil Krantz, Björn Börjesson, Bo Ek och
Ingemar Fredholm.

Fotografering av gruppen utomhus genomfördes av Björn Damberg och
Gunnar Dahlgren
.

Ulf Holmström och Tommy Kinder riktade sig i ett tal till kamraterna i Jubileumskommittén och uttryckte sin uppskattning över det gedigna arbete som genomförts här samt överräckte var sin blomma till ledamöterna.

Guiden Tord Nordström informerade om byggnaden Skansen Lejonet och dess spännande historia. Han överlämnade också en skrift om stadens historia Här ska staden ligga från 2014 av Bengt P Gustafsson.

Jubileumsmiddagen

Middagen serverades kl 18:30 under vilken olika aktiviteter genomfördes och ett antal tal hölls. Toastmastern Hans Marmgren stöttades under middagen av flaggstyrman
Peter Holmström med sin ringklocka.

Måltiden som bestod av tre rätter: skaldjursentré, kötträtt och fruktdessert, serverades av cateringpersonal och inmundigades tillsammans med öl, vitt och rött vin samt bubbelvatten. Därefter serverades kaffe med avec.

Bröderna bidrog under måltiden med anekdoter och berättelser från skoltiden.

Under kvällen bjöds det också på musikunderhållning av den inhyrde musikern
Claes Westerberg som även tillsammans med Hans Marmgren genomförde en quiz med musikinslag.

Brödernas inspel under måltiden

Under måltiden framfördes en blandning av tal, bilder av minnesvärde situationer från skoltiden samt dikter och funderingar enligt nedan (redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig):

Björn Damberg: Berättade rapsodiskt om sin uppväxt och relaterade i sammanhanget till kamraterna i klass A1 - A4 och konstaterade samtidigt att han upplevt kamraterna i klassen som mycket reko och justa.

Håkan Ekholm: Riktade sig till de båda lärarna Gun Hagberg alias ”Gretchen” och
Leif G Carlsson och uttryckte sin och övriga bröders stora uppskattning av att dessa hade gjort sig besväret att delta i festen. Han överräckte också till dem en verbal blomma i det han konstaterade deras – och alla lärares – stora betydelse för eleverna i dessas utveckling och trivsel i skolan. Håkan nämnde också att: ”Leif hade modet att ge mig Bc i franska den sista höstterminen, vilket fungerade som en väckarklocka.”

Roger Dahlström: Framkallade minnesbilder av Bamba under lunchrasterna med bl a
2:e vaktmästare ”Mojs” som dörrvakt.

Anders Hagström: Erinrade sig en episod då han under en regnig dag råkade spetsa rektor John Hagen med sitt uppfällda paraply.

Åke Andersson: Återberättade en episod med en ung kvinnlig vikarie i engelska. Klassen hade, inför hennes sista lektion, köpt kaffe och kaffebröd och ställt samman bänkarna till ett ”kaffebord” kring vilka gruppen satt när rektor John Hagen trädde in i klassrummet. Rektorn blev stående helt stilla med lätt öppen mun och betraktade scenen, varvid den kvinnliga vikaren öppnade munnen och sa: ”We are talking about England.”

Roger Dahlström: Mindes det tillfälle då rektor John Hagen hade bytt bil – från en gammal Ford Anglia (fyra ståplatser) till en ny svart Mercedes – och trädde in i aulan under en morgonbön. Det var först alldeles dödstyst varefter en orkanartad applådåska bröt ut, varvid rektorn klädsamt rodnade.

Ulf Holmström: Uttryckte sin uppskattning över att så många av de ursprungliga bröderna kunde och ville delta i dagens fest och riktade sig särskilt till dem som tidigare ej av olika orsaker varit med så mycket, bl a för att de har bosatt sig så långt bort (från Östra). Han utbringade också en skål för de av kamraterna som inte var närvarande ikväll.

Leif G Carlsson (lärare): Berättade axplock från sin karriär, bl a om hur han 1962 kom till Östra och fick oss som sin första klass. Han nämnde att han inte tror att studenterna vid Lundby Gymnasium när han tjänstgjorde där 1992 skulle ha klarat studentprovet på det sätt som vi gjorde 1964. Han berättade också om de rutiner som fanns i skolan kring studenten på den tiden. Provtexterna kom med tåg i förseglade plåtlådor och fraktade under stort hemlighetsmakeri ut till skolorna.

Han berättade också om vad som hade hänt kring muntan för hans elever Erling Åman, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Leif Pettersson och Åke Andersson, dvs de som hade gått i den språkliga grenen. Det fanns uppenbarligen ingen tvekan om att han fortfarande hade full koll på dessas olika företräden och kunskaper. Respekt!

Leif G berättade också att det vid studentavslutningen 1965, dvs året efter vår, fanns en lärare på Östra som obstruerade mot censorerna och förklarade att han hade förlorat allt förtroende för dessa. Det var Lektor Bertil Norlin, vår svensklärare.

Peter Holmström: Förklarade att, när han hörde att det var Bertil Norlin som hade uppvisat detta civilkurage gentemot de maktfullkomliga censorerna, han ville deklamera en limerick som nämnde lektor hade framför i klassen och som hade fastnat hos Peter, enligt följande:

Det var två bröder Montgomery
Som inte drack annat än Pommery.
En dag bjöd man dem vatten
Då sa de fy katten.
Det är ju sånt man omkommer i.

Gun Hagberg: Höll ett tacktal riktat till 1964 Års Män och till dem som arrangerat kvällen för att hon och Leif G som ”gamla” lärare inbjudits till att delta i denna fest. Hon berättade att hon kom till Östra 1959 efter att ha tjänstgjort i Jönköping och Alingsås.
På den tiden blev man anställd enligt en särskild befordringsordning.

Gun informerade också något om Östra realskolans historia, skolan emanerar från 1902. Det finns en minnesskrift som en lärare, Oscar Jonsson, sammanställt någon gång på 1950-talet. Skolan flyttade in i de nuvarande lokaliteterna 1905, vilket också framgår av årtalet på skolans fasad åt Stampgatan. Den sista kullen elever gick ut 1968/69 varefter skolan lades ner. Detta var en fin och lärorik historielektion bröderna delgavs. Respekt!

Hon nämnde också namnen på några kända elever som gått på Östra: Ebbe Lieberath, Åke Söderblom, Yngve Gamlin, Egon Kjerrman, Per Oscarsson och Ingvar Oldsberg.
Den sistnämnde fanns ju på skolan samtidigt som vi gick där.

Gunnar Dahlgren: Informerade om att han hade lyckats få fram den rapport som Gun Hagberg nyss hade refererat till och att den finns upptryckt till alla bröder att ta med hem ikväll. (Snacka om timing! Redaktörens kommentar.)

Under middagens lopp genomfördes av Hans Marmgren och Claes Westerberg en frågequiz med innehåll baserat på vad som hänt under år 1964. Det var blandade frågor stundtals kompletterade med musikaliska inslag. Vinnare av quizen blev
Lars-Allan Petersson efter utslagsfrågan om vilken datum musikern Claes är född. (Redaktören anser att det var en bedrift att överhuvud taget ha något rätt i denna övermänskligt svåra quiz.) Och nu vet alla att Claes är född den 24 oktober.

Efter måltiden

Efter att taffeln brutits bjöds fri barservering och fördjupningen av brödraskapet blev om möjligt ännu djupare i takt med att utbudet av groggbordets läckerheter successivt minskade.

Roger Dahlström redogjorde på ett professionellt pedagogiskt maner för våra student-uppsatser i svenska. Med hjälp av en fascinerande power pointserie och en filmduk presenterade han våra studentuppsatser på alla upptänkliga sätt och illustrerade också dessa med konstfulla figurer och diagram. En av uppsatsskrivarna, Lars-Allan Petersson, vars alster betygsatts med stort A harangerades särskilt och belönades med ett hedersutnämnande och en CD med Elvislåtar som Hans och Claes sammanställt.

Hans Marmgren och Claes Westerberg framförde något senare under kvällen en bejublad kavalkad med Elvislåtar.

Reflektion

Det allt överskuggande intrycket av jubileumsfesten fredagen 2 maj 2014, dvs exakt
50 år sedan studentdagen lördagen 2 maj 1964, är att det var ju för väl att vi hamnade i klass AI4 på Kommunala gymnasiet vid Östra real.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tidningsartikel i GP 27 maj 2014

Det har skickats ett material till Göteborgs-Posten, för införande i tidningens Namnsida, bestående av en text och ett fotografi med samtliga deltagare inklusive de båda lärarna. För den händelse detta material inte skulle bli infört på sidan återges materialet nedan:

Var är bollen grabbar? - Östrapojkar 50-årsjubilerar

Frågan ställdes när 18 jubilarer och två lärare den 2 maj ställde upp sig för fotografering vid en fest för att fira 50-årsjubileet av studentexamen 2 maj 1964. Jubileet genomfördes alltså exakt 50 år efter att de som nybakade studenter stormade utför trappan på Kommunala Gymnasiet (på Östra real). De hade gått vid Allmänna linjens sociala och språkliga grenar.

Firandet ägde rum i Skansen Lejonet, dvs på behörigt avstånd från skolbyggnaden på Stampgatan en byggnad i vilken nu Göteborgs Samskola huserar. Gruppen hade fem år tidigare, vid sitt 45-årsjubileum, besökt skolan och då även fått en visning av lokalerna vilka delvis har fått ny skepnad. Denna rundvandring gav upphov till talrika minnesbilder och ett antal nostalgiska och mustiga kommentarer. Och det klassrum där byxbaken slitits i fyra år var ombyggt till slöjd- och hantverkssal - ett lyft som någon uttryckte det. En kamrat, med lärarkarriär bakom sig, kunde inte avhålla sig från att beträda det gamla kemiklassrummet och agera pedagog inför en skara förundrade elever.

Sedan studentdagen har två kamrater av de 25 avlidit och av de återstående 23 mötte 18 kamrater upp vid jubileet. Gruppen har återträffats vart tionde år sedan 1964, dels hemma hos någon kamrat dels på någon krog och senast, vid träffen 2009 (efter 45 år), besöktes alltså också dem gamla skolan.

Fyra av kamraterna har sitt boende i annat land än Sverige; USA, Brasilien, Italien och Finland. Av de övriga bor nästan samtliga i Göteborgsområdet. Den globala spridningen har inneburit möjligheter till spännande resor med besök i annorlunda kulturer. Samtliga utrikesboende har också fått besök av kamrater ensamma eller i grupp. Besöken har medfört möjligheter att otvunget samlas i varierande konstellationer. Vid träffen 2 maj anslöt sig även kamraterna från USA, Brasilien, Italien och Finland till firandet.

Gruppen träffas numera också en gång i halvåret, på bestämd dag och tid, på en viss pub för att höra vad som timat sedan sist. Deltagandet är kravfritt - de som kan och vill kommer för att fördriva några timmar i glada vänners lag.

Gruppens talesman konstaterar att det nog är unikt att eleverna i en avgångsklass under 50 års tid på detta sätt hållit kontakten med varandra och under senare år även ökat umgänget sinsemellan.

På bilden återfinns från vänster på översta raden: Lars-Allan Petersson, Håkan Ekholm, Anders Hagström, Hans Marmgren, Ulf Holmström, på mellersta raden: Roger Dahlström, Åke Andersson, Christer Andreasson, Leif Pettersson, franskläraren Leif G Carlsson, tyskaläraren Gun Hagberg, Tommy Kinder, Bertil Edman, Jerry Ölund, Gunnar Dahlgren, på främre raden: Peter Holmström, Björn Damberg, Lars-Göran Grehn, Erling Åman, Bengt Söderlund.
Saknas på bilden gör Bengt Olausson, Bertil Krantz, Björn Börjesson, Bo Ek och Ingemar Fredholm. Avlidna är Lars Henriksson och Anders Ekholm.