Återträff med 1964 Års Män                              

Tid: Måndag 4 september 2017, kl 18:00
Plats: John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33, Göteborg

Sändlista: Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Bertil Krantz,
Björn Börjesson, Björn Damberg, Bo Ek, Christer Andreasson, Erling Åman, Gunnar Dahlgren,
Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Jerry Ölund, Lars-Allan Pettersson,
Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Tommy Kinder,
Ulf Holmström, Åke Andersson.

Deltagare: Anders Hagström, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Erling Åman,
Gunnar Dahlgren, Håkan Ekholm, Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström,
Ulf Holmström, Åke Andersson.

Behandlades

Lokalen

Den lokal vi hittills har träffats i, City Pub på Lorensbergsgatan, har stängt och vi har därför varit tvingade att hitta ett nytt ställa att samlas på.

Detta var den första gången vi träffades i denna lokal, som till en början var mycket stimmig med anledning av att den var fylld av fotbollsfans till GAIS och ÖIS, vilka samma kväll spelade ett derby på Ullevi. När fansen hade lämnat lokalen blev det betydligt lugnare och det blev tal- och hörbart.

Gruppen beslöt dock att uppdra åt Bengt S att undersöka möjligheten att boka in oss hos The Dubliners (före detta Bräutigams) på Östra Hamngatan till nästa möte. Vi kommer förmodligen alltså att testa den lokalen för att utröna hur dess akustik är.

Lilla jubileet (55-årsjubileet) 2019

Detta jubileum kallas det Lilla jubileet. Lasse inledda med att åter igen inbjuda in kamraterna till Cumbuco på hans 75-årsdag 5 januari 2019 och på så vis kombinera jubileet med en resa till Brasilien. Detta erbjudande står alltså öppet för alla som är hågade att anta det. Erling fungerar här som rekryteringsansvarig för brasilienresenärerna.

I den fortsatta diskussionen kring hur det Lilla Jubileet ska genomföras hemma i Göteborg följdes frågeställningarna i enkäten som nio av kamraterna besvarat. Resultatet av enkäten var utsänd till gruppen inför mötet. Vid överläggningen konstaterades att jubileet ska genomföras:
- som en ordinarie återträff någonstans i Göteborg med lite guldkant och förläggas i tiden runt 2 maj 2019 och att det kan med fördel läggas samman med den ordinarie återträffen i mars samma år,
- med någon sorts aktiv aktivitet, samt
- utan damer.

Beslöts också att utse Hans Marmgren till Lille Amiral med uppdrag att tillsammans med ett antal av honom utsedda kamrater sörja för att jubileet planeras och genomförs enligt de riktlinjer som fastställts av gruppen enligt ovan.

Resa

Vid återträffen i mars i år lyftes frågan om det inte åter vore dags för en resa tillsammans med kamraterna och deras respektive. Frågor kring en sådan resa fanns också med i den enkät som under sommaren utsänds till kamraterna.

Gruppen konstaterade att det är lämpligt att åt Lille Amiral Hans Marmgren uppdra att tillsammans med de personer han utser planera för och genomföra en resa för kamraterna och deras respektive. En sådan resa bör vara en kortresa (4-5 dagar) vilken genomförs under 2018 eller 2019 och resmålet kan ligga i eller utanför Sverige.

Övrigt

Diskuterades bland annat om det kunde vara idé att be kamraterna ange skäl till att de gav återbud till en återträff.

Dessutom skålades det en hel del i olika sorters öl.

Nästa återträff

Nästa återträff genomförs måndag 5 mars 2018 i någon annan lokal. Vilken denna blir kommer det att informeras om.

Vid pennan
Peter