Anteckningar från träffen den 4 mars 2013 med 64 års män på City Pub

Då var det dags igen! Denna gång var vi rekordmånga, trots att några fått förhinder och tvingats “kasta in handuken” (bl a Gunnar, Ingemar,Roger). Dessutom var det några långväga kamrater som var på plats,- jag syftar då på Erling (Finland) och Tommy (Italien). Även Christer(USA) hade tänkt vara med, men tvingats skjuta på sin resa någon vecka! 

Vi som var där var: Anders,Bengt, Bertil,Björn D,Erling,Hans,Håkan,Lasse,Leif,Peter,Tommy,Ulf,Åke. 

I vanlig ordning blev det öl, mat och trivsamt tjôt , dock kunde vissa huvudämnen skönjas:

- Italienresan (Tommy)

- 50-årsjubiléet (Hans)

- Samordning flyg/buss/bil till Bomba (Lasse)

- Konjugatregeln (Bengt)

- Charles Felix Lindberg (Håkan)

-Bengt, insamling

- Lunchträff Christer (Leif)

Italienresan

Intresset var stort när Tommy (Abruzzos svenske turistambassadör), med hjälp av diverse kartor, brochyrer och beskrivningar talade för sitt Bomba! 

Vi har ju tidigare fått inbjudan från Monica o Tommy med uppgift om tidpunkt (att vara på plats 20.21.22.sept), och om rekommenderad logi (www.isolaverdeonline.it).

Tommy undersöker och sätter ihop ett program vad som kan vara av intresse,- vingårdsbesök, sevärdheter, museum etc... 

Nu är det sedan upp till var och en att meddela Tommy vilka dagar han skall boka! (tommy.monica@gmail.com) Mob.tel:0039 3899325632. 

En handuppräckning indikerade att minst 10 var intresserade av italienbesök! 

50-årsjubiléet

Hans rapporterade från arbetsgruppens (Hans, Peter, Anders, Leif) första möte.

Fastslogs tidpunkten: 2.maj 2014 (fredag)

Deltagare blir 64 års studenter + levande lärare.(Bengt är adjungerad och ansvarar för kontakten med lärarna).

När det gäller plats/lokal så jobbar vi på “gamla 3an”, dock bör vi ha alternativ (vi tar gärna mot tipps).

Peter är pressansvarig. 

Hans uppmanade också var o en, att förbereda ett 5-minuterstal kring ngt minne/episod under skoltiden!

Dessutom skall var och en skriva en kort resumé (max en A5-sida): “vad hände efter det vi lämnade skolan?” Skickas till Åke, som sammanställer.

Hur var det,- skulle Roger undersöka om det var möjligt att söka foto på lärarna?

Nästa möte  med jubiléumskommittéen: preliminärt 13. maj.

 Samordning flyg/bil/buss

Lasse har väckt idéen att det kan vara praktiskt och ekonomiskt vettigt att samordna flyg och transport. Exempelvis Gbg-Rom-Bomba och vice versa. Dom , som vill hoppa på den möjligheten,- ta kontakt med Lasse!

 Konjugatregeln

Bengt redogjorde för den algebraiska formeln: X2-Y2 =(X+Y)(X-Y)=X2-XY+XY-Y=X2-XY-Y=X2-XY+XY-Y2=X2-Y2  V.S.B.                                                        Lätt som en plätt!

Charles Felix Lindberg

Håkan avfärdade myten att den store Göteborgsdonatorn skulle vara begravd på ovigd mark (utanför kyrkogården), eftersom han  skulle begått självmord!

Den regeln gällde ända fram till 1902.

Men..., vår vän Charles Felix dog först 7 år senare (1909)! 

Bengt/Insamling

Bengt har ju figurerat i pressen eftersom han tagit initiativ att starta en insamling till den stackars Karl-Erik, som misshandlades svårt av några ungdomar i Kortedala. Vill du bidra/hjälpa till,- kontakta Bengt!

 Lunchträff Christer

Leif försöker kontakta Christer och återkommer. 

Nästa ordinarie möte: 2.september på City Pub kl 18:00

Väl mött!