Noteringar från träff med 1964 års män

Tid: Måndag 3 september 2012 kl. 18.00

Plats: City Pub

     

Subject: The Kneeling High Jump X   (från Christer Andreasson) klicka för att öppna

Så sågs vi igen

Vi var nio tappra själar som intog öl och förtäring vid höstens ordinarie återträff på det vanliga stället; Anders, Bengt, Bertil, Björn, Hans, Håkan, Leif, Peter och Roger. Flera hade lämnat återbud p.g.a. av resa, arbete eller sjukdom och hälsade till övriga kamrater; Erling, Gunnar, Ingemar, Lasse, Ulf och Åke. Men det kändes som att de frånvarande ändå var med oss på något sätt. 

Gunnar, som nyligen genomgått en bypassoperation med lyckat resultat, har hört av sig och tackat för den intressanta och roliga bok han hade fått från kamraterna. Den heter Dehlis vackraste händer av Mikael Bergstrand och utspelar sig, som titeln antyder, i Indien. Gunnar beklagade att han ännu inte känner sig stark nog att ge sig iväg in till stan, men det kommer han att ta igen.  

Vår kamrat over there, Christer, hade skickat en hälsning ”The Kneeling High Jump X” som väckte särskild munterhet när den gick runt bland kamraterna. Christers mail med text och bild kommer att läggas ut på vår webbsida och kan tas del av där ( www.holmstrom.ws/1964.htm ). På webbsidan finns också foton på de som var med vid denna träff. Man skulle kunna tro att ett par av oss extraknäckte vid filmen, i möjligen Dracula eller Åsa-Nisse.

Bland de minnen som luftades kan nämnas att Hans hade frikort från morgonbönen. Detta, försäkrade han, var uteslutande orsakat av att han bodde så långt bort från skolan – ända ute i Mölndal.  

Bengt minns när han kom för sent till en av Kycklings lektioner efter att ha besökt en frisör. Kyckling skrev då i klassboken: ”Kom 15 min försent, nyss friserad.”  

Dessutom är vi flera som envisas med att minnas att Åke ofta spelade orgel vid morgonbönerna, vilket han själv med emfas förnekar. ”Detta kan ha skett någon enstaka gång” upprepar han med en dåres envishet.  

Italienresan

Peter rapporterade att han inte har haft kontakt med Italien sedan 27 januari i år, då Tommy i ett mail berättade om läget i Bomba. Ett försök att nå Tommy via mail inför denna träff har inte lyckats. Gruppen beslöt därför att avvakta med planerna på en italienresa till läget har klarnat. Detta innebär också att Hans befriades från sitt uppdrag som resegeneral, en uppgift han hade begåvats med vid marsmötet i år.

Vi konstaterade att det finns oanade möjligheter till att göra resor tillsammans för dem som så önskar. Den här gängen är uppenbarligen i någon form besläktad med Resandefolket - det är alltid någon på vift. Och vi som tillsammans upplevde besöket hos Lasse i Brasilien, med fantastiska minnesbilder därifrån, är inte främmande för att göra något liknande i framtiden. Detta är en förvånansvärt lätt grupp att resa med.

50-årsjubileet

Det kommande jubileet frammanade stor energi i gruppen och alla var överens om att detta ska bli något att minnas. Man var helt med på att samtliga ska ges möjlighet att bidra med någonting inför de aktiviteter som ska äga rum på och omkring 2 maj 2014. Denna dag lär vara en fredag.  

Vid mötet i mars tidigare i år enades kamraterna om att vi vid dagens träff skulle utse en Jubileumsgeneral. Så skedde också, men då vederbörande inte känner sig som militär utan snarare som sjöman fick han istället graden Jubileumsamiral. Denna titel med uppdrag lämnades åt Hans med acklamation. Som biträden till amiralen utsågs ett antal flaggstyrmän; Anders, Leif och Peter. Denna grupp åtog sig alltså att tillsammans starta arbetet med att förbereda jubileet. Några direktiv gavs inte vid mötet utan gruppen får själv hantera detta på bästa sätt. Den kommer säkerligen så småningom att höra av sig med frågor och önskemål av olika slag. Alla som har tankar och idéer kring jubileet är naturligtvis välkomna att delge dessa till någon i gruppen. Allt tas emot med öppna armar.  

Under kvällens spåning framkom ett och annat både matnyttigt och skämt (var den dålig?). Bl a föreslogs att jubileumskvällen skulle benämnas ”En censurfri kväll” - eller var det ”En censorfri kväll?” Någon dristade sig att föreslå att menyn skulle vara densamma som vi förplägades med vid studentmiddagen på Lorensberg, vilket inte alla hoppade högt över. Någon tyckte att alla, som kan och vill, ska bidra med ett minne från skoltiden att sammanställas i en jubileumsskrift.  

Vid förra träffen hade Bengt lovat att försöka få tag på ännu levande lärare, som skulle kunna tänkas förgylla jubileumsfestligheterna med sin närvaro. Han kunde nu rapportera att han nått fyra sådana, vilka också lovat att delta i den mån de då kan. Dessa är Leif Carlsson (83), fransklärare, Gun Hagberg (84), tyskalärare, Gösta Larsson (79), matematiklärare, och John-Erik Olsson (84), matematiklärare. Denna information var mycket glädjande, då vi ju nästan förlorat tron på att kunna få fatt på några levande lärare. Vi kunde också konstatera att vår klassföreståndare de tre sista åren, Gerhard Robertsson, är avliden sedan 1979 i en ålder av 48 år. Även övriga lärare vi haft är avlidna utom Christian Eisenberg (tyska i andra ring) som nu lär bo i England. 

Roger kommer att försöka få tag i foton av våra lärare, detta för att vi ska kunna minnas dem bättre. Några av dem har vi kanske lite vaga minnesbilder av. Vi önskar Roger lycka till i detta forskaruppdrag. 

Göteborgiana

Håkan berättade något ytterligare om Charles Felix Lindberg och hans donationer till stadens förskönande. Han lovade återkomma vid nästa möte med ytterligare kunskaper. För den som möjligtvis inte känner till Charles Felix kan informeras om att han står staty på den gamla högskoletomten intill Bältesspännarna. Hans grav återfinns på Östra kyrkogården. 

Konjugatregeln

Vid ett kommande möte kommer Bengt att definiera och om möjligt förevisa konjugatregeln, vilken vi andra endast hade en svag aning om att vi hört talas om (om ens det).  

Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum måndag 4 mars 2013 kl 18.00 på samma ställe. Väl mött då!

Och då kanske vi återigen kan få höra den välbekanta frågan: ”Har vi det gôtt eller?” 

Vid pennan

Peter