Återträff med 1964 Års Män 2014-03-03

Deltagare

Lasse, Bertil, Gunnar, Ulf, Åke, Håkan, Bengt, Peter, Anders, Leif

Diskuterades

Jubileet

Damer:

Diskuterades förslaget att ha med damer. Flera ansåg att dessa inte skulle vara med. Efter en mycket animerad diskussion enades gruppen om att inte ta med damerna.

Damerna sköter sig själva.

Klädsel:

Vårdad: Kavaj med eller utan slips eller fluga.

Studentmössa kan tas med om dessa finns kvar.
Hedersomnämnande till de som har sina sombreros kvar.

Lärare:

Aktuella lärare: Gun Hagberg och Leif G Carlsson.
Dessa ska fås särskild inbjudan.
Bengt tar hand om deras inbjudan.
Bengt tar fram info om dessa lärare.

Körschema:

17:00                  Start: Introduktion, drink, fotografering
18:00                  Middag med program

Projektor          Ulf har en sådan
Filmduk             Leif kollar faciliteterna i lokalen.
Dator                  Ulf tar med

Alla ska få tala i 5 minuter varefter man avbryts av en klocka. Man kan då få återkomma i ytterligare 5 minuter.

G-P

Peter skickar in artikel till G-P.

Fotografering:

Det behövs en kamera med stativ.
Gunnar har stativ
Fotograf med kamera efterfrågas.

Inköpsresa:

Hans och Leif åtar sig att inhandla alkohol och annan dryck.

Slutlig inbjudan:

Kommittén skickar snart ut inbjudan och begär in anmälningsavgift på ca 500 kr.

Vi betalar för lärarna och deras resor.

Intresse:
19 tackat ja, 3 tackat nej, 1 är osäker. Totalt: 23 st (25 gick ut varav 2 är avlidna).

Tackat ja:
Anders Hagström; OK
Bengt Söderlund: OK
Bertil Edman; OK
Björn Damberg; OK
Björn Börjesson: OK
Christer Andreasson: OK till 90%
Erling Åman: OK
Gunnar Dahlgren: OK
Hans Marmgren: OK
Håkan Ekholm: OK
Jerry Ölund: OK
Lars-Allan Petersson: OK
Lars-Göran Grehn: OK
Leif Pettersson: OK
Peter Holmström: OK
Roger Dahlström: OK
Tommy Kinder: OK
Ulf Holmström: OK
Åke Andersson: OK

Tackat nej:
Bengt Olausson: Bengts hustru meddelade att han inte är riktigt kry. Bl a har han brutit ett lårben.
Ingemar Fredholm: Giftermål i barnaskaran.
Bo Ek: Lämnat återbud 140303 – av hälsoskäl.

Är osäker:
Bertil Krantz.

 

Vid pennan
Peter