Lunch tillsammans med Christer Andréasson måndag 21 maj 2012

         

Christer har varit på besök i Göteborg för att bl a träffa sin gamla mamma. Några kamrater passade då på att, måndagen 21 maj, inta en lunch på City Pub tillsammans med honom. Det var förutom Christer; Håkan Ekholm, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström och Åke Andersson.  

Bengt Söderlund, Björn Damberg och Hans Marmgren hälsade via ombud att de inte hade möjlighet att delta. Bengt har även meddelat att han, i sitt uppdrag att efterforska gamla lärare, ett uppdrag han åtagit sig vid träffen 5 mars i år, har upptäckt att Robert Möller nu har gått ur tiden. Robert var ju vår musiklärare som spelade för oss på sin fiol liksom i aulan vid morgonsamlingarna och bl a också fick oss att leka notlekar.  

Som vanligt vid sådana här tillfällen kom minnena tumlande helt ostrukturerat och med personliga infall. Bland annat fick vi av Håkan reda på en del om en av Göteborgs stads mecenater, Charles Felix Lindberg, som står staty på en gamla högskoletomten, granne med Bältespännarparken. Håkan lovade forska vidare om honom och vi ser fram emot att få ta del av mer spännande uppgifter framöver.  

Det kommenterades även vad som hänt vid tidigare träffar och det nämndes namn på kamrater vi inte träffat på länge. Den förmodade Italienresan i september 2013 och det kommande 50-årsjubiléet 2 maj 2014 kommenterades också. Det gick heller inte att undvika att beröra nyligen genomförda fotbollsmatcher (i Göteborg och utomlands) och i sammanhanget visades prov på kalenderbitartakter hos både Christer och övriga kamrater.

Och naturligtvis fick Christer en chans att berätta om sitt liv ”over there” i sin nybyggda italienskinspirerade villa och med spännande tillbyggnadsäventyr. (Det var vi som pressade honom att berätta. J) Han kunde inte med bestämdhet säga när han kommer tillbaka nästa gång, men så läge modern finns kvar i Göteborg så kommer han att återkomma. Och Christer är alltid varmt välkommen tillbaka, inte minst också för att detta ger oss andra en chans att träffas mellan de ordinarie halvårsmötena.  

Vid pennan

Peter