45-årsträffen 2009 på Östra och hos Leif Pettersson

Träffen genomfördes dels på Östra Real, dels hemma hos Leif Pettersson och administrerades av några kamrater bl.a. Leif och Peter Holmström.

18 kamrater deltog, dessa var: Anders Hagström, Bengt Olausson, Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Erling Åman, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Lars-Allan Petersson, Lars-Göran Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström, Tommy Kinder och Åke Andersson.

Gruppen inledde firandet med att besöka sin gamla skolbyggnad, där nu Göteborgs Samskola huserar. I besöket ingick även en visning av lokalerna, vilka delvis fått ny skepnad. Rundvandringen, som leddes av en skolans studierektorer, gav upphov till talrika minnesbilder och ett antal nostalgiska och mustiga kommentarer. Och det klassrum där vi slitit våra byxbakar i fyra år var nu ombyggt till slöjd- och hantverkssal, ett lyft som någon uttryckte det. En kamrat, med lärarkarriär bakom sig (Bengt Söderlund), kunde inte avhålla sig från att beträda det gamla kemiklassrummet och agera pedagog inför en skara förundrade elever.

Efter besöket på Östra drog vi oss iväg till Leifs kvarter d.v.s. vid Redbergsplatsen alldeles intill stjärnkrogen Halta Lottas Krog. I fastighetens mysiga festlokal inmundigade vi sedan en läcker buffé med därtill hörande drycker.

Vid pennan
Peter Holmström

   

Bilder från 45-årsträffen på gamla Östra Real (numera Göteborgs Högre Samskola) och efterföljande samkväm  på Redbergsplatsen, den 14 maj 2009 (klicka för större bild)

Ulfs bilder:

Anders bilder:

Gunnars bilder:

Leifs bilder: