Klicka för större bild

Övre raden: Ulf Holmström, Roger Dahlström , Bengt Söderlund, Lars-Allan Petersson, Åke Andersson, Leif Pettersson,
                  Tommy Kinder

Undre raden: Björn Damberg, Hans Marmgren, Ingemar Fredholm, Bertil Edman, Håkan Ekholm, Gunnar Dahlgren

Nederst: Peter Holmström

 


20-årsjubileum 1984 med 1964 Års Män

Träffen då vi firade vårt 20-årsjubileum genomfördes i maj i Björns Dambergs tandläkarpraktik på Gustaf Dalénsgatan 13 och administrerades av Björn Damberg och Peter Holmström.

13 kamrater deltog, de var Bengt Söderlund, Bertil Edman, Björn Damberg, Gunnar Dahlgren, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Ingemar Fredholm, Lars-Allan Petersson, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström och Tommy Kinder.
Under träffen ringde vi Lars-Göran Grehn
som för tillfället var i Frankrike.

Vad vi åt minns vi inte men det finns gott om glas på borden på de bilder som finns på vår webbsida.

Veckan därpå träffade några Bröder Lars-Göran Grehn vid en lunch på Restaurang Hisingehus, som låg nära Björns praktik. Lars-Göran hade inte varit med vid träffen med anledning av att han då befann sig utomlands.

Vid pennan
Peter Holmström